Binnenkort starten een of meer discussiegroepen over mensenrechten.  

 

 

De doelstelling van de stichting

De stichting heeft het propageren, ondersteunen en faciliteren van een nieuwe levensovertuiging (ideologie) ten doel die de saamhorigheid en weerbaarheid binnen de Westerse cultuur en in het bijzonder de Nederlandse vergroot; belangrijke kenmerken van de levensovertuiging zijn:

  1. normen die uitgaan van de gelijkwaardigheid van burgers die ongeveer dezelfde waarden onderschrijven en niet van willekeurige wereldbewoners die dat niet doen;
  2. een alternatief bieden voor de onderschikking van levensdomeinen aan de markt;
  3. streven naar vergaande democratisering van grote organisaties;
  4. streven naar socialisering van de eigendom van grote private organisaties.

Eind 2016 kwam het boek Sociaal Humanisme uit. Daarmee kreeg die levensovertuiging een voorlopige naam.

Discussie- en leesgroepen

Die stukken werden regelmatig bediscussieerd in een wisselend gezelschap van zeven tot tien personen. Het doel was kritiek te leveren op de stukken van Onrust.

Na het uitkomen van Sociaal Humanisme veranderde dat doel in scholing. Discussie was nu gericht het verbreden van kennis en het verder verduidelijken daarvan. Als onderdeel van een lezing of in een aparte groep. De bedoeling was dat dit onderdeel was van een besloten schriftelijke discussie.

Door corona werd het onmogelijk bijeenkomsten te organiseren en daarmee nam de mogelijkheid af om mensen voor een leesgroep te interesseren. Er is toen begonnen aan online leesgroepen die boeken tot onderwerp hadden die meer inzicht gaven in “Sociaal Humanisme” en de ontsporing van de Westerse neoliberale cultuur. De leesgroepen werden meer gericht op scholing  Vanaf begin 2020 werden de volgende boeken gelezen.

Van de meeste boeken werd een selectie van hoofdstukken gelezen.
Van discussies en lees-sessies werden verslagen gemaakt. We gaan samenvattende verslagen hier publiceren.

Belangstelling? Reageer op de uitnodigingsmail of gebruik de contactpagina

Sociaal Humanisme

In het boek werd vanuit kritiek op het liberale humanisme en de kapitalistische wereldorde de beginselen voor die nieuwe ideologie uitgewerkt. Ook werden er aanzetten ontwikkeld voor een normatieve invulling en beleving, voor de organisatie, en voor de te volgen strategie van een beweging op die grondslag voorgesteld. Het boek is hier in te kijken en te bestellen. 

De beginselen van de levensovertuiging staan in het SoLiDe manifest.

SoLiDe staat voor een nieuwe inhoud en onderlinge samenhang van de volgende idealen:

  • Socialisme als ideaal dat de sociale, historische aard van de mens als basis erkent.
  • Liberalisme als ideaal dat de eigen verantwoordelijkheid en vrijheid van keuze erkent.
  • Democratie als middel om vanuit Socialisme en Liberalisme tot inrichting van de samenleving te komen.

SoLiDe staat niet alleen voor deze combinatie van idealen maar ook voor Solidariteit. De basis van onze morele uitgangspunten. Al deze tot de draad versleten en misbruikte begrippen moeten weer nieuwe betekenis krijgen. Het is geen oude wijn uit nieuwe zakken, maar nieuwe wijn uit oude.

Tenslotte werden er aanzetten ontwikkeld voor mogelijke andere vormen van de organisatie van arbeid en kapitaal en een andere inrichting van de staat. Het boek eindigt met een soort samenvatting getiteld Coup Europa.

Het gaat om een totale maar absoluut noodzakelijke omwenteling van de organisatie van de mensenmaatschappij. Revolutionaire retoriek en massa-actie kunnen dat niet tot stand brengen en op zijn hoogst ondersteunend werken. De beruchte of beroemde mars door de instituties blijft als mogelijkheid over. Een dergelijke omwenteling zal op zijn minst vijf jaar in beslag nemen. Het zal om te beginnen een omwenteling op Europees (=regionaal) niveau zijn.

Een mars door de instituties is nu vele malen moeilijker dan die van “68”, die door een deel van de macht gesteund werd. Een dergelijke mars gaat via netwerken binnen de hogere klassen en de elite. Die netwerken zijn zich steeds meer gaan isoleren van het volk.

In het hele Westen heerst nu een dictatuur, vermomd als democratie. Oppositie wordt onderdrukt en uitgestoten. Onder het uitstoten van de kreten discriminatie, islamofobie, fascisme, ultra-rechts, complotdenken, fakenieuws of zelfs nazisme wordt oppositie gecensureerd, ontslagen, gerechtelijk vervolgd en soms ook door de politie in elkaar geslagen of beschoten.

De grondstof voor dit boek zijn de blogs en andere stukken die Victor Onrust sinds 2006 heeft geschreven.